วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

เบญจพร   คำสาริกา

วันเกิด  03 พฤษภาคม  2536

เอก  การประถมศึกษา    หมู่  3

544188117

ค.บ. 2

คติประจำใจ  หยาดเหงื่อของพ่อแม่    คือกระแสแห่งความหวัง
                     ความสำเร็จของลูก        คือความสุขของแม่